• Pomem, Pöh, Paem, Pmyo Hazırlık Kursları
  • Regnum Sports
Bartın Üniversitesi

 İSTASYON 1: ÖNE TAKLA
Eller minder (2x1 m) üzerine yerleştirilip beden ayaklarla ittirilerek, sırt mindere temas edecek şekilde ayaklar hızla karna çekilerek öne takla tamamlanır.

İhlaller:
* Öne taklada vücudun herhangi bir bölgesinin minderin sağından ve/veya solundan dışına taşması veya çıkması halinde adayın hareketi tekrar etmesi istenir.
* Öne taklada eller ve sırt bölgesi mutlaka mindere temas etmelidir. Aksi taktirde adayın hareketi tekrar etmesi istenir.
İSTASYON 2: DENGE ALETİNİN ALTINDAN VE ÜZERİNDEN GEÇEREK AĞIRLIK TOPLARININ YERLERİNİ DEĞİŞTİRME
Aday denge aletinin (erkeklerde 80cm, Kadınlarda 70 cm yüksekliğinde, 5. uzunluğunda ve 10 cm genişliğindeki) altından geçerek kasa içinde hazır bulunan ağırlık topunu (erkeklerde 5 kg, Kadınlarda 3kg) alır ve denge aletinin üstünden geçerek karşı tarafta bulunan boş kasaya topu bırakır. Aday bu hareketi bir kez daha tekrarlar ve hareketi tamamlar. Aday topu elinden kaçırırsa topu tekrar alarak hareketi tamamlayana kadar devam eder. Kasaların arasındaki mesafe: 120 cm Kasaların denge aletine olan uzaklığı: 150 cm
İhlaller:
* Adayın denge aletinin altından ve üzerinden sırasına uymaması halinde adayın tekrar etmesi istenir.
İSTASYON 3: ÇİFT AYAKLA ÇİFT YÖNLÜ SIÇRAMA
Bank (40 cm) üzerinden yapılan sıçrama ve konmalar çift ayakla olmalıdır. Hakem tarafından sayılan kurallara uygun 10 çift ayak sıçrama ve konma sonrası istasyon tamamlanır.
İhlaller:
* Sıçrama ve konma esnasında banka elle temas etmek, oturmak, ayakla basmak ve dayanmak hatalı hareket olarak değerlendirilir ve aday kaldığı yerden devam eder.
* Her sıçrama ve konmadan sonra iki ayak da yere aynı anda temas etmediği takdirde hakem tarafından kurallara uygun oluncaya kadar sayılarak sıçrama ve konma devam ettirilir. Hakem kurallara uygun yapılmayan sıçramaları saymayacaktır.
İSTASYON 4: KOŞU İSTASYONU
Aday toplamda 20 m. olan koşu parkuruna belirtilen başlangıç (kapısından) çizgisinden geçerek istasyona girer. Adaydan 5 m. uzunluğundaki 4 kulvarda koşu istasyonunu bitiş (kapısından) çizgisinden geçerek tamamlanması istenir. Kulvarlar arası mesafe 80 cm. olarak belirlenmiştir.
İhlaller:
* Adayın istasyona başlangıç (kapısından) çizgisinden girmemesi halinde hakemler tarafından uyarılarak tekrar istasyon başına dönmesi istenir.
* Koşu istasyonundaki işaretçilerin devrilmesi halinde adayın onları düzeltmeleri istenir ve hakemlerden
devam komutunu alarak bir sonraki istasyona geçmesi istenir.
* Adayın koşu istasyonunu bitirme sırasında bitiş (kapısından) çizgisinden geçmemesi halinde tekrar geri dönerek, bitiş (kapısından) çizgisinden geçmesi istenir.
İSTASYON 5: KASALARDAN TOP DEĞİŞTİRME
Aday kasalarda bulunan ağırlık toplarının yerlerini uygun olarak değiştirir. Ağırlık topları Kadınlarda 3 kg erkeklerde 5 kg’dır.Kasalar arası mesafe: 250 cm
* Eğer elinden topu kaçırırsa doğru kasaya topu koyana kadar diğer istasyona geçemez.
İSTASYON 6: ENGEL GEÇME
Aday bu istasyonda 1 m’lik mesafelerle yerleştirilmiş ve sırasıyla 40, 80, 40, 80 cm yüksekliğindeki engellerden birincisinin üstünden, ikincisinin altından, üçüncüsünün üstünden ve dördüncüsünün altından istediği gibi geçebilir.
İhlaller:
* Aday engel geçişleri sırasında engelleri düşürürse, her düşürdüğü engelde 1 saniye ceza puanı verilir ve bu ceza puanları adayın parkur derecesinden düşülür..47
İSTASYON 7: PARALELDEN GEÇİŞ
Aday paralelin içine alttan girer, her iki bardan tutunarak yüksek olan barın üzerinden geçerek bitişe gider. Bar yüksekliği, Kadınlar için 110 x 122 cm, erkeklerde ise 122 x 134 cm’dir.
İhlaller:
* Aday paralellerden yanlış sırayla geçerse tekrar geri dönmesi istenir.
Koordinasyon parkurunun puanlaması Koordinasyon parkuru puanlaması, sınav tamamlandıktan sonra en yüksek dereceye göre erkek ve Kadın
adaylar arasında ayrı ayrı hesaplanarak belirlenecektir. Puanlamada en iyi süre tam puan olarak kabul edilecek şekilde sıralama yapılacaktır.
NOT: Sınav Üst Kurulu, Branş sınavları ve Koordinasyon parkuru aşamalarında veya puanlamalarında değişiklik yapabilir. Değişiklikler adaylara ayrıca duyurulur.
 

 


Bartın Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Sınav Tarihi

12 Mart 2016

Sınav Sistemi
2 Aşamalıdır. 1. Aşama Ön Eleme Branş 2. Aşama Koordinasyon
Özgeçmiş
Var
Bölümler Kontejan
Beden eğitimi bölümü 60
Antrenörlük bölümü 60
Antrenörlük 2.öğretim bölümü 60
Yöneticilik Bölümü 50
Yöneticilik 2. öğretim bölümü 50
Rekreasyon Bölümü 60
Rekreasyon 2. öğretim bölümü 60
Baraj Puanı
NL 200 MS 150
Kimler Düşünebilir
Ön eleme bransını geçebilecek kadar brans bilgisi ve YGS'si normalden iyi olan adaylar.

BENZER KILAVUZLAR