• Pomem, Pöh, Paem, Pmyo Hazırlık Kursları
  • Regnum Sports
Nevşehir Üniversitesi

İstasyon 1: Çapraz Adımlama Çapraz şekilde yerleştirilmiş dairelerden hızlı adımlarla geçilerek çapraz adımlama istasyonu tamamlanır. İhlaller: · Adımlama sırasında herhangi bir daire atlanırsa, aday herhangi bir dairenin içine çift ayakla basar ya da daire dışına basarsa adayın hareketi tekrar etmesi istenir. · Adımlama sırasında istasyonun bütünlüğünü bozacak şekilde, daireler yer değiştirirse, adayın istasyonu düzeltip hareketi tekrar etmesi istenir. Aday bu şekilde devam etmek istemezse beceri-koordinasyon testinde hakkını kullandığı kabul edilir ve test sonlandırılır.

İstasyon 2: Denge Aletinden Geçme Aday harekete denge üzerinde ve yerde işaretlenen başlama çizgisinin gerisine basarak başlar ve hareketin denge üzerinde ve yerde işaretlenen bitiş çizgisinin ilerisinde (vücudun tamamen geçmesi şartıyla) bitirir. Denge aletinin yerden yüksekliği bayanlarda 50 cm, erkeklerde 65 cm olacaktır.

İhlaller: · Başlangıç çizgisinin ilerisinden harekete başlayan veya bitiş çizgisinin gerisinden önce dengeden düşen veya inen aday, harekete baştan başlamak zorundadır.

· Aday denge aletine hiçbir şekilde ellerinden destek alarak çıkamaz. Aday (A) Başlangıç kapısı (1) Çapraz adımlama (2) Denge aletinden geçme (3) Öne takla (4) Spor tırmanış duvarından geçme (5) Topları yer değiştirme (6) Çift ayakla öne doğru 5 kez sıçrama (B) Bitiş kapısı 

İstasyon 3: Öne Takla Eller minder üzerine yerleştirilip beden ayaklarla ittirilerek, sırt mindere temas edecek şekilde ayaklar hızla karna çekilerek öne takla istasyonu tamamlanır.

İhlaller: · Öne taklada vücudun herhangi bir bölgesinin minderin sağından ve/veya solundan dışına taşması veya çıkması halinde adayın hareketi tekrar etmesi istenir.

· Öne taklada eller ve sırt bölgesi mutlaka mindere temas etmelidir. Aksi takdirde adayın hareketi tekrar etmesi istenir.

İstasyon 4: Spor Tırmanış Duvarından Geçme Aday bu istasyonda 5 metre genişliğinde olan spor tırmanış duvarında yaklaşık olarak yarım metre aralıklarla yerleştirilmiş olan el ve ayak tutamaklarını tutarak duvarı geçer. Ayak tutamakları yerden yaklaşık olarak 25 cm yukarıya yerleştirilir. El tutamakları ise kız ve erkeklerin rahat ulaşabileceği yükseklikte yerleştirilir. Spor tırmanış duvarında başlangıç ve bitiş yerlerini açık olarak belirtmek için, bu istasyonun başına ve sonuna antrenman çubukları yerleştirilir. Ayrıca yere işaretleme de yapılabilir. Adayın bu işaretlemelere uyması gerekir.

İhlaller: · Aday spor tırmanış duvarından geçerken her iki ayağından bir tanesi yere değdiği taktirde bu istasyonun başına gelerek tekrardan istasyonu tamamlar.

İstasyon 5: Topları Yer Değiştirme Dikdörtgen bir kutu içerisindeki bölmelere yerleştirilmiş basketbol (B), futbol (F), voleybol (V) ve hentbol (H) toplarının, bu kutunun paralelinde bulunan bir başka dikdörtgen kutu içerisindeki bölmelere tek tek yerleştirmesiyle istasyon tamamlanır.

İhlaller: · Toplar çapraz olacak şekilde yerleştirilmezse adayın doğru yerleştirmeyi yapması istenir.

· Yerleştirilen herhangi bir top kutu içerisinden çıkarsa, adayın topu alarak kutu içerisine yerleştirmesi istenir.

İstasyon 6: Çift ayakla öne doğru 5 kez sıçrama 50 cm yüksekliğinde ve aralıklarla dizilmiş olan 5 adet engelin üzerinden öne doğru çift ayakla yapılan sıçramalar ve konmalar sonrası istasyon tamamlanır.

İhlaller: · Her sıçrama ve konmadan sonra iki ayak da yere aynı anda temas etmediği takdirde hakem tarafından kurallara uygun oluncaya kadar sıçrama ve konma hareketi devam ettirilir.

· Sıçrama ve konmalar sırasında istasyonun bütünlüğünü bozacak şekilde, engeller yer değiştirir ya da devrilirse, adayın istasyonu düzeltip hareketi tekrar etmesi istenir. Aday bu şekilde devam etmek istemezse beceri-koordinasyon testinde hakkını kullandığı kabul edilir ve test sonlandırılır.

 


Nevşehir Üniversitesi
Nevşehir Üniversitesi
Sınav Tarihi

22-25 Ağustos 2016

Sınav Sistemi
3 Aşamalıdır. 1. Aşama Özgeçmiş 2. Aşama sürat testi 3. Aşama Koordinasyon parkur.
Özgeçmiş
Var
Bölümler Kontejan
Beden Eğitimi Bölümü 21 Erkek 21 Bayan 11 Diğer
Baraj Puanı
180 Puandır, MS&SL 160 Puandır
Kimler Düşünebilir
İyi Özgeçmişi olan adaylar için önerilir.

BENZER KILAVUZLAR