• Pomem, Pöh, Paem, Pmyo Hazırlık Kursları
  • Regnum Sports
Akdeniz Üniversitesi Özgeçmiş

  Koordinasyon Parkurunun Uygulaması:

1. İstasyon:

Dengeden Geçiş: Aday, denge sırası üstünden (denge sırasının başında yer alan işaretli alanın üzerine ya da gerisine basarak başlayıp, denge sırasının sonunda yer alan işaretli alanın üzerine ya da daha ilerisine basarak bitirmek şartıyla), yürüyerek ya da koşarak geçer. Denge sırasının üzerinden erken (tamamlamadan) düşülmesi ya da belirlenen kurallara uyulmaması durumunda, başa dönülür ve hareket tekrar edilir.
2. İstasyon:
Engel Üstü Atış: Aday, kasa içinde bulunan basketbol topunu (7 numara)belirlenen engel üzerinden atıp, engelin altından geçerek diğer tarafta tutar. Tuttuğu topu, geri dönüp aldığı kasanın içerisine yerleştirir. Adayın engel üzerinden karşı tarafa attığı topu düşürmesi bir hata olarak kabul edilmez; ancak adayın, düşen topu alıp,kasanın içerisine yerleştirmesi zorunludur. Basketbol topunun, herhangi bir nedenle, kasa içinden çıkması durumunda, tekrar yerine yerleştirilmesi gerekir. Top, kasanın dışında kalırsa, aday, dışarıda kalan topu kasanın içerisine yerleştirmeden teste devam edemez.
3. İstasyon:
Duvar Pası: Aday, duvardan iki yüz yetmiş (270) cm. uzaklıkta ve kasanın içinde bulunan hentbol topunu (2 numara), duvara iki (2) kez (tek elle) atar ve tutar. Aday, atışlarını tamamladıktan sonra, topu kasanın içerisine yerleştirdiğinde, bu istasyon tamamlanmış olur. Hentbol topunun, herhangi bir nedenle, kasa içinden çıkması durumunda, tekrar yerine yerleştirilmesi gerekir. Top kasanın dışında kalırsa, aday, dışarıda kalan topu kasanın içerisine yerleştirmeden teste devam edemez. Atılan topun duvara değmemesi durumunda, top aday tarafından alınır ve atış yerinden tekrar atılır.
4. İstasyon:
Öne Takla: Aday, bu istasyondaki Cimnastik minderi üzerinde bir (1) kez öne doğru düz takla atar. Düz taklayı yapmayan aday, düz takla yapmak üzere, bu istasyonun başına tekrar döner.
5. İstasyon:
Sağlık Topu Taşıma: Aday, kasa içinde bulunan kırmızı ve yeşil renkli bir (1) kg. ağırlığındaki sağlık toplarını elleriyle taşıyarak üç buçuk (3,5) metre uzaklıktaki kırmızı ve yeşil renkli kasalara yerleştirmelidir. Aday, top taşıma işlemine istediği renkli toptan başlayabilir. Aday, iki topu aynı anda taşıyamaz. Aday, kırmızı renkli kasaya kırmızı sağlık topunu, yeşil renkli kasaya yeşil sağlık topunu yerleştirmekn zorundadır. Kasa içinden topun çıkması durumunda aday, topu tekrar yerine
yerleştirdikten sonra diğer harekete geçebilir. Topların herhangi birinin kasadan dışarı çıkması ya da dışarıda olması durumunda, aday o topu kasaya yerleştirmedikçe testedevam edemez.
6. İstasyon:
Engel Üstü Çift Bacak Sıçrama: Bu istasyonda, dört (4) adet engel bulunmaktadır. İlk üç engelin yüksekliği, kırk (40) santimetredir, son (4.) engelin
yüksekliği ise, elli (50) santimetredir. Engeller arasındaki mesafe ise doksan (90)santimetre olarak belirlenmiştir. Aday, engellerin üzerinden çift bacak sıçrayarakgeçmek zorundadır. Tek bacak sıçrayan, engeli sıçramadan düşüren ve adım alarakgeçiş yapan aday, sıçrama istasyonunda başa dönerek hareketleri tekrarlamakzorundadır. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen aday, teste devam edemez.
 
7. İstasyon:
Sürat Koşusu: Engel üstü çift bacak sıçrama istasyonunu tamamlayan aday,belirlenmiş alan içerişinde, yüksek hızda koşu ile ileride bulunan bitiriş çizgisini geçerek, Koordinasyon Parkurunu tamamlar.
 
 

Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Sınav Tarihi

27-29 Haziran 2016

 

Sınav Sistemi
Özgeçmiş
Özgeçmiş
var
Bölümler Kontejan
Beden eğitimi öğretmenliği bölümü 20 Erkek 20 Kız
Spor yöneticiliği bölümü 20 Erkek 19 Kız 1 engelli
Antrenörlük bölümü 20 Erkek 19 Kız 1 engelli
Rekreasyon bölümü 20 Erkek 19 Kız 1 engel
Baraj Puanı
180 Puandır, MS 160 Puandır
Kimler Düşünebilir
Parkuru kolay bir üniversitetedir. Özellikle özgeçmisi çok iyi olan adayların başvurması gerekmektedir.

Beden eğitimi bölümü  %70 özgeçmiş %30 parkur etkilidir.
Antrenörlük bölümü %70 özgeçmiş %30 parkur etkilidir.
Rekreasyon bölümü %60 özgeçmiş %40 parkur etkilidir.

BENZER KILAVUZLAR