• Pomem, Pöh, Paem, Pmyo Hazırlık Kursları
  • Regnum Sports
Van  Yüzüncü  Yıl Üniversitesi

1. İSTASYON (ÖNE TAKLA, YARIM BURGU VE GERİYE TAKLA):
Aday, “başla” komutunu aldıktan sonra fotosel dikmelerinin arasından geçerek zamanı başlatır ve uzunlamasına bulunan minderin üzerinde öne takla atar. Aday Öne takla hareketinden sonra 180 derecelik yarım dönüş ( Yarım burgu) ile devam edecektir. Aday yarım burgu hareketinden sonra geriye takla hareketini yapar. Geriye takla bitiminden sonra aday minder sonundaki huniler arasından geçmek zorundadır. Aday huni dışından geçişlerde geriye takla hareketini tekrarlar. Huniler düşürülürse düzelterek devam edilmelidir. Aday istasyonu tamamlayarak bir sonraki istasyona geçer.

2. İSTASYON (DİKME ETRAFINDAN 360 DERECE DÖNÜŞ):
Aday standart bir dikme etrafında dikmeyi tutmadan dairesel bir dönüş gerçekleştirir (360 derece). Yapılan dönüş sırasında dikmenin düşürülmesi durumunda aday hakemin ikazı ile dikmeyi düzeltir ve dönüşü yaptıktan sonra bir sonraki istasyona devam eder.

3. İSTASYON ( DENGE ÜZERİNDE YÜRÜME):
Aday denge tahtasına çıkar. Denge tahtasının tamamını kat ederek bu istasyonu tamamlar. Her aday bu istasyonu kat ederken denge tahtası üzerinde başlangıç ve bitiş için işaretlenmiş alanlara basmak zorundadır. Aday denge tahtasından düştüğü takdirde, düştüğü numaralı bölgeden devam eder.

4. İSTASYON ( SIÇRAMA PLATFORMU):
Aday belirli bir yükseklikteki (kız/erkek) zile sıçrama yaparak dokunacaktır. Zile dokunan aday diğer istasyona 21 geçecektir. Sıçrama yaparak zile dokunamayan aday ceza çizgisinin gerisine gelerek her iki ayağı çizgiyi geçtikten sonra diğer istasyona geçecektir.

5. İSTASYON ( LABİRENT MEKİK KOŞUSU):
Aday 3 kulvardan oluşan parkuru koşar. Dönüşlerde dikmeleri tutamaz. Devrilen dikme aday tarafından düzeltilir. Kulvar atlayan ve dikmeleri tutan aday istasyonun başına döndürülür.

 6. İSTASYON (SAĞLIK TOPLARININ YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ):
Aday cimnastik kasalarında bulunan 4 adet renkli sağlık topunu teker teker karşı tarafta bulunan toplarla aynı renkteki kutulara aradaki engelden geçerek taşır.

 7. İSTASYON (ALTTAN-ÜSTTEN ENGEL GEÇİŞİ):
Aday parkura dikey belirli yükseklikteki engelin altından ve üstünden 2 şer defa olmak üzere geçiş gerçekleştirir ve parkura devam eder. Engelin düşürülmesi halinde engel düzeltilerek geçiş gerçekleştirilir.

8. İSTASYON (CİMNASTİK SIRASI ÜZERİNDEN ÇİFT AYAKLA SIÇRAMA):
Numaralandırılmış cimnastik sırası önüne gelen aday 1 numaralı bölgeden başlamak şartıyla, verilen numaraları çift ayakla sıçrayarak takip eder. Sıçramanın tek ayakla yapılması, tek ayaküstüne düşülmesi, sıçrama sırasının üstüne basma ve el yardımı (dokunma-dayanma) durumları hata sayılıp hareket hatanın yapıldığı yerden başlatılacaktır. Bu istasyonu kurallara uygun olarak tamamlayan aday fotoseli koşarak ( Adayların Fotosel geçişi sırasında uçarak alttan geçme teşebbüsü olur ve fotosel durmaz ise aday dönüp fotoseli durdurmalıdır) geçer ve sınavı tamamlar

UYARI:

 · Koordinasyon sınavında adaylara iki hak verilecektir.

 · Her iki hakta elde edilen en iyi derece değerlendirmeye alınır.

 · Değerlendirme dijital sistemle yapılır. Adayın teste başlaması ile sistem otomatik olarak çalışmaya başlar ve testin tamamlanmasıyla sistem otomatik olarak durur. Sistemin göstergesindeki zaman, adayın testi tamamlama süresi olarak kaydedilir.

 · İstasyonlarda yapılan hatalar ilgili istasyondaki hakemin uyarısı doğrultusunda, hareketin doğrusu yapılıncaya kadar devam edecek ve zaman yarışmacının aleyhine işleyecektir.

 · Test içindeki istasyonlardan herhangi birinin kurallara uygun olarak yapılmadan geçilmesi durumunda aday diskalifiye edilecektir.

· Koordinasyon testi sınavında her aday kendi gurubuyla sınava girmek zorundadır.

· Sınav sırasında sınav ekipmanından kaynaklanabilecek bir hata olduğu takdirde adaya yeni bir hak tanınır.

 · Sınav anında meydana gelebilecek herhangi bir sakatlanma veya sağlık sorununda sadece ilk müdahale yapılır. Acil diğer tıbbi konularda tüm masraflar adaya aittir. Sınav sırasında meydana gelebilecek tüm sağlık sorunlarından aday kendisi sorumludur

 

 


 Yüzüncü  Yıl Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sınav Tarihi

24-28 Ağustos 2016/ Y.Y.U. BESYO Spor Salonu

Sınav Sistemi
2 Aşamalıdır. 1. Aşama Koordinasyon Ön elemeli 2. Aşamada Özgeçmiş eklenir.
Özgeçmiş
Var
Bölümler Kontejan

Beden Eğitimi Bölümü

25 Erkek 15 Bayan

Antrenörlük Bölümü

25 Erkek 15 Bayan

Baraj Puanı
Öğretmenlik 200 Antrenörlük 180 MS&SL 150
Kimler Düşünebilir
Özgeçmişi iyi olup Koordinasyondan iyi Puan alabilecek adayalar düşünebilir.

BENZER KILAVUZLAR