• Pomem, Pöh, Paem, Pmyo Hazırlık Kursları
  • Regnum Sports
Malatya İnönü Üniversitesi

 LABİRENT MEKİK KOŞUSU

Aday başlangıç ve bitişinde fotosel olan ve 10 kulvardan oluşan labirent içerisinde koşar. Adayın dönüşlerde konilerden tutması ve parkur düzeneğini bozması yasaktır. Koşu esnasında parkur düzeneğini bozan aday bozduğu kısmı düzeltmekle mükelleftir. Kulvar atlayan aday koşudan diskalifiye edilir. Adaylara Labirent Mekik Koşusunda tek hak verilecektir.

 

 

TEMEL BECERİ PARKURU

1. Denge Aletinin Etrafından İki Adet Dairesel Dönüş Yapma: Aday giriş fotoselinden geçerek denge aletinin ister üstünden, ister altından başlamak suretiyle denge aletinin etrafında 2 adet dairesel dönüşü tamamlayarak istasyonu bitirir. Aksi durumda aday uyarılarak eksik yapılan dönüş veya dönüşleri tekrarlaması istenir. İstasyona zarar veren aday diskalifiye edilir.

2. Sağlık Topu Taşıma: Aday biri birine paralel iki bölüm arasında farklı renkle belirlenmiş kutularda bulunan topları taşır. Her bölümde farklı renkteki kutuların içerisinde bulunan topları, karşı bölümdeki aynı renkle belirlenmiş kutuların içerisine koyar. Topun farklı renkteki bir kutuya konulması veya kutu dışına çıkması durumunda aday uyarılarak topu doğru kutunun içerisine koyması sağlanır.

3. Futbolda Top Sürme, Ver-Kaç ve Kaleye Şut: Aday belirlenen alandaki futbol topunu ayağıyla alarak top sürmeye başlar ve soldaki panyaya doğru ilerleyerek ver-kaç yapar ve dönen topu karşılar. Daha sonra sağdaki panyaya yönelerek ver-kaç yapan ve dönen topu karşılayan aday sol taraftaki panyaya doğru ilerleyip ver-kaç yapar ve dönen topu karşılayarak şut atışını gerçekleştireceği alana doğru top sürerek ilerler. Şut atışının yapılacağı alana gelen aday yerdeki kırmızı çizgiyi geçmeden karşıdaki minyatür kaleye 1 kez atış yapar. Kaleye atılan şut gol olursa aday bir sonraki istasyona geçer. Topun futbol kalesinden içeri girmemesi, kaleye ulaşmaması veya çizgi ihlali durumunda aday yan tarafta bulunan alandan (ayak ile) yeni bir top alarak çizginin arkasına gelir ve atışı tekrarlar. Başarısızlık durumunda ise aday aynı şekilde kenardaki son topuda alarak atışa devam etmek zorundadır. Ancak tüm toplar bittikten sonra aday bir sonraki istasyona geçebilir.

4. Sağlık Topunu Engelin Üzerinden Geçirme: Aday bu istasyonda kasanın içerisinde bulunan sağlık topunu alarak engelin üzerinden 2 (iki) defa atarak geçirir. Aday ilk atışını önden atıp arkadan, daha sonra da tam tersine arkadan atıp önden tuttuktan sonra topu kasanın içine bırakır. Aday sağlık topunu aldığı kasanın içerisine bırakmadan diğer istasyona geçemez.

5. Hentbolda Temel Pas ve Kaleye Şut: Aday hentbol topunu belirlenen kontrol çizgisinden karşı duvarda bulunan hedefe nizami bir şekilde (Uluslararası Hentbol Federasyonu kurallarına göre) atar ve geri dönen topu yakalar. Hareketi erkek adaylar 5, kadın adaylar ise 4 kez tekrarlar. Tüm atışları nizami bir şekilde yapan aday sonraki hareket olan şut atışına geçer.Eğer aday topu hatalı bir şekilde atar veya dönen topu yakalayamaz ise uyarılarak hatalı atışı tekrar etmesi sağlanır. Adayın bu istasyonda topu önce duvara atması sonra yakalaması gerekmektedir.Duvardan dönen topun tutulamaması durumunda aday kaldığı yerden atışları yapmaya devam eder. Temel pas atışlarını bitiren aday, bir sonraki atış için belirlenen alana gelir ve baraj üzerinden hentbol kalesi içerisinde belirlenen alana 1 aşırtma şut atar. Atışın gol olması durumunda aday bir sonraki istasyona devam eder. Topun belirlenen alandan hentbol kalesine girmemesi, kaleye ulaşmaması veya kontrol çizgisinin ihlali durumunda aday arkasında bulunan koninin etrafından döndükten sonra koninin yanında bulunan kutudan yeni bir top alarak atış çizgisine gelir ve atışı tekrarlar. Başarısızlık durumunda ise aday aynı şekilde kenardaki son topuda alarak atışa devam etmek zorundadır. Aday ancak tüm toplar bittikten sonra bir sonraki istasyona geçebilir.

6. Voleybolda Manşet Pas ve Smaç Vuruş: Aday topu önce yere vurur, daha sonra yerden seken topu hedefin içerisine manşet pas ile atar. Adaylar 4 toptan 2’sini hedefin içerisine atmak zorundadırlar. Aday atışı nizami bir şekilde (Uluslararası Voleybol Federasyonu kurallarına göre) yapamaz ise uyarılarak atışı tekrar etmesi sağlanır. Atışları bitiren aday bir sonraki harekete için havada asılı bulunan topa smaç vuruşu yapmak için belirlenen alana geçer.Smaç vurulacak topun yerden yüksekliği erkek adaylar için 2.75m, kadın adaylar için ise2.35m’dir. Smaç vuruşunu nizami bir şekilde yapamayan aday arkasında bulunan koninin etrafından dönüp gelerek smacı tekrarlamak zorundadır. Başarısızlık durumunda ise aday aynı şekilde üçüncü bir deneme daha yaptıktan sonra diğer istasyona geçebilir.

7. Basketbolda Top Sürme (Dribbling) ve Göğüs (Chest) Pas: Aday, kutu içerisindeki basketbol topunu alır ve basketbol topuyla çapraz olarak yerleştirilmiş konilerin etrafından top sürerek (dribbling) slalom yaptıktan sonra göğüs pas atmak için belirlenen alana kadar yine top sürerek ilerler. Aday konilerin etrafından döndükten sonra diğer koniye ilerlerken koniler arasında bulunan çizgiden önce ve sonra topu en az 1 kez yere vurmak zorundadır .Bu esnada topun yere vurulmaması, elden çıkması veya bir koninin atlanıp diğerine geçilmesi durumunda aday uyarılarak hareketi kaldığı yerden tekrar etmesi sağlanır.Göğüs (chest) pas için belirlenen alana gelen aday önündeki çizgiyi geçmeden karşıdaki çemberin içerisine doğru 1 atış yapar. Atışın başarılı olması durumunda aday bir sonraki

istasyona geçer. Topun çemberin içerisine girmemesi veya çizgi ihlali durumunda aday yan tarafta bulunan kutudan yeni bir top alarak atış çizgisine gelir ve atışı tekrarlar. Başarısızlık durumunda ise aday aynı şekilde kenardaki son topuda alarak atışa devam etmek zorundadır. Ancak tüm toplar bittikten sonra aday bir sonraki istasyona geçebilir.

8. Engel Geçişi ve Yana Kayma: Aday ilk engelin üzerinden atladıktan sonra sağ tarafında bulunan koninin etrafından dönüp 2. engelin üzerinden atlar. Sonra aday bundan sonraki 3. ve 4. engelleri de aynı şekilde geçerek istasyonu tamamlar. Koni etrafından dönmeyen, koniyi deviren aday uyarılarak en son kaldığı yerden hareketi tekrarlaması sağlanır.Tüm engelleri başarıyla geçen aday son istasyon olan paralel bara doğru ilerler.

9. Paralel Bardan Geçiş: Aday, jimnastik paralelinin kendisine yakın olan kısmının önce altından geçerek içine girer, el ve ayaklarının yardımıyla paralelin üzerinden diğer tarafa atlar ve sonra da bitiş fotoselinden geçerek parkuru tamamlar. Aksi durumda aday uyarılarak istasyonu tekrar etmesi sağlanır.

Temel Beceri Parkuru için Adaylara iki hak verilir ve alınan en iyi derece değerlendirmeye alınır.

-Temel Beceri parkuru baraj süreleri daha sonra ilan edilecektir.

 

 


Malatya İnönü Üniversitesi
Malatya İnönü Üniversitesi
Sınav Tarihi

 18-23 Temmuz 2016

Sınav Sistemi
2 Aşamalıdır. 1. Aşama labirent testi 2.Aşama Koordinasyon
Özgeçmiş
Bölümler Kontejan
Beden Eğitimi Bölümü 25 Erkek 15 Bayan
Spor Eğitimi Bölümü 20 Erkek 20 Bayan
Antrenörlük Bölümü 30 Erkek 10 Bayan
Antrenörlük Bölümü 2 30 Erkek 10 Bayan
Baraj Puanı
NL( Normal lise) 210SP (Spor lisesi) ve MS (Milli sporcular)180puan
Kimler Düşünebilir
YGS Puanı kötü Koordinasyonu iyi olan adaylar düşünebilirler.

BENZER KILAVUZLAR