• Pomem, Pöh, Paem, Pmyo Hazırlık Kursları
  • Regnum Sports
Siirt Üniversitesi

 BRANŞ PARKURU Bu testte adayın giriş fotoselinden geçişiyle beraber elektronik süreölçer çalışır. Bitiş fotoselinden geçişiyle beraber süreölçer otomatik olarak durur. Adayın başlangıç ve bitiş arasındaki süresi kaydedilir. Altı istasyondan oluşan bu testte zamana karşı yarışan adaylar 2 kere deneme hakkına sahiptir. Her iki parkurda da ceza puanı uygulaması yoktur. Fakat hakem TEKRAR dediği anda aday düşürdüğü aleti düzeltip veya yanlış yaptığı yerden devam etmek zorundadır. Hakem uyarısına uyulmadığı takdirde adayın o denemesi geçersiz sayılacaktır.

 Not: Tüm branGlarda ilgili kasada branG topundan bir adet bulunacaktır. 1-Aday bu ilk istasyonda 5 engelin hepsinin üzerinden ÇGFT AYAKLA sıçrar.

 İhlal: Tek ayakla veya kural dışı sıçramalarda hareket hatanın yapıldığı yerden tekrarlanır. Engel geçişleri sırasında engeli düşüren veya kıran aday engelini kendisi yerine takmak zorundadır. Bu durumda aday kaldığı engelden itibaren sınavına devam eder. Ölçüler: Fotosel ve ilk engel arası 2m. dir. Engel aralıkları 1m. dir. Engel yükseklikleri bayanlarda 60 cm., erkeklerde 70 cm.dir. 2- Aday yerde sabitlenmiş durumdaki futbol topu ile 4 slalom arasından top sürerek pas çizgisine gelir. Pas çizgisinin gerisinden ve destek ayağı çizgiye basmadan belirtilen sınırlanmış alana ayakla başarılı 3 pas yapmak zorundadır. Son pastan sonra atıştan geri gelen topu çizginin gerisinde tutar. Başarılmış atış; topun belirlenmiş olan hedefe vurup çizgiyi geçmesiyle yapılmış olur. 3 Başarılı atışında çizgiyi geçmesi gerekir. Aksi takdirde atış tekrar edilir. Atışların bitimi ile birlikte aday topunu belirtilen kasa içerisine bırakarak kasa içerisinde bulunan basketbol topunu alıp diğer istasyona başlar.

  İhlal: Adaylar hiçbir slalomu atlayamazlar, slalomların tamamlanmaması veya atlanması durumunda ya da topa elle temas durumunda aday “hata yaptığı yerden” tekrar eder. Hedef dışına yapılan atışlar geçersiz sayılır. Topun kaçması veya elle temas durumlarında aday topu alıp kaldığı yerden itibaren teste devam eder. Aday üçüncü pastaki son topu çizginin içinde alamaz. Topun kutudan çıkması durumunda aday geri döner ve topu kutuya koyarak teste devam eder.

 Ölçü: Son sıçrama engeli ile futbol topu arasındaki mesafe 3 m. dir. Futbol topu ile ilk slalom dikmesi arası 2 m. dir. Slalom dikmeleri arası 90 cm.dir. Son slalom ile futbol atış çizgisi arası 3 m.dir. Çizginin pas yapılacak duvara uzaklığı 2 m. dir. Topların konulacağı kasanın atış çizgisi ile son slaloma uzaklığı tam ortada olacak şekilde 45 derecelik açı ile her birine 2.50 m. uzaklıktadır. Futbol topu atış alanı yatay dikdörtgen olup yerle sıfır ve 90cm. x 1.5m. dir. FUTBOL 3 PAS 25

3- Aday futbol topunu kasaya bırakıp kasada bulunan basketbol topunu alarak önce geçilen futbol slalomundan bu defa basketbol topu ile tek elle ve el topun üstünde olacak biçimde 4 slalom dikmesinin arasından geçer ve aynı şekilde slalomların arasından topu sürüp 8 çizerek geriye döner. Başarı ile tamamlanan istasyon sonunda aday topunu aldığı kasanın içerisine bırakır. İhlal: Topu taşımak yasaktır. Top sürme sırasında hatalı yürüme yapan aday, hakem tarafından “tekrar” uyarısı alır ve kaldığı yerden tekrar eder. Slalom dikmelerini deviren adaylar, devirdiği dikmeleri düzelterek yerine koyar ve teste devam eder Topun kutudan çıkması durumunda aday geri döner ve topu kutuya koyarak teste devam eder. 26 4- Aday kasada bulunan hentbol topunu elle alır ve çizgiye basmadan tek elle 3 başarılı atış yapar. AtıGtan geri gelen topu çizginin gerisinde tutar. Başarılmış olan atışların ardından aday topunu kutuya koyar. Belirlenmiş alan içine çarpıp dönen ve atış çizgisini geçen atışlar başarılı atış olarak değerlendirilir.

 İhlal: Topun elden kaçması durumunda aday mevcut topu alıp kaldığı noktadan itibaren sınavına devam eder. Topun kutudan çıkması durumunda aday geri döner ve topu kutuya koyarak teste devam eder. Aday çift elle topu atarsa hata yapmış olur. Top tek elle atılmalıdır. Ölçü: Hentbol topunun yapıldığı atış alanı yerden 1.5 m. yükseklikte ve 80x80 cm. alanındadır. Atış çizgisi duvara 3 m. uzaklıktadır.

  NOT: 4. ve 5. Gstasyonlarda aday istediği topla baGlayabilir. 5- Aday kasada bulunan voleybol topunu elle alır ve belirlenmiş alana 3 adet çift elle pas yapar. Atıştan geri gelen topu çizginin gerisinde tutar. Pasların bitimi ile birlikte aday topunu kasanın içerisine bırakarak diğer istasyona geçer. Belirlenmiş alan içine çarpıp dönen ve pas çizgisini geçen atışlar başarılı atış olarak değerlendirilir. İhlal: Topun elden kaçması durumunda aday topu alıp kaldığı noktadan itibaren teste devam eder. Topun kutudan çıkması durumunda aday geri döner ve topu kutuya koyarak teste devam eder. Tek elle yapılan atışlar tekrar edilerek ÇiFT ELLE yapılır

 Ölçü: Voleybol atış alanı yatay dikdörtgen şeklinde yerden 2.30 m. yükseklikte ve 80cm.x 2 m. ölçüsündedir. Atış çizgisinin duvara uzaklığı 2 m. dir. 27 NOT: 4. ve 5. Gstasyonlarda aday istediği topla baGlayabilir. 6- Aday son topu kasaya koyduktan sonra 10 m. ilerideki slalom dikmesine koşarak gider etrafından döner 10 m. koşarak geri gelir ve tekrar voleybol parkurunun yanındaki slalom dikmesinden dönerek son 10 m. yi bitiş çizgisindeki fotosellerin arasından geçecek şekilde parkuru tamamlar.

İhlal:Slalom dikmelerinin etrafından dönmeyim arasından geçmek veya üzerinden atlamak ihlaldir. Koşarken slalom dikmelerini deviren adaylar, devirdiği dikmeleri düzelterek teste devam eder.

 Ölçü: Voleybol parkurunun bitiminden başlayan 1. slalom dikmesi ile 2. dikme arası 10 m. dir. Son dikme ile bitiş fotoseli arası 2 m. dir. Aday voleybol parkurundan sonra 10m. gidiş - 10 m. geliş - 12 m. tekrar gidiş yaparak toplam 32 m. sprint atıp bitiş fotoselinden geçer ve parkuru bitirir. Not: Hakem uyarılarını dikkate almayarak parkuru tamamlayan adayın o hakkı “TERK” olarak kaydedilir.

 

KOORDiNASYON PARKURU

 Bu testte adayın giriş fotoselinden geçişiyle beraber elektronik süre ölçer çalışır. Bitiş fotoselinden geçişiyle beraber süreölçer otomatik olarak durur. Adayın başlangıç ve bitiş arasındaki süresi kaydedilir. Beş istasyondan oluşan bu testte zamana karşı yarışan adaylar 2 kere deneme hakkına sahiplerdir. Her iki parkurda da ceza puanı uygulaması yoktur. Fakat hakem TEKRAR dediği anda aday düşürdüğü aleti düzelterek veya yanlış yaptığı hareketi tekrar yapıp kaldığı yerden devam etmek zorundadır. Hakem uyarısına uyulmadığı takdirde adayın o denemesi geçersiz sayılacaktır. Aday; 1-Bu istasyonda aday 45 derecelik açılarla çapraz dizilmiş 6 adet çemberin içine basarak koşar. Aday çemberlere ister tek ister çift ayakla basarak geçebilir. Tek ayakla Sağ-sol-sağ- sol...... gibi. İhlal: Çember dışına veya üzerine basan aday hata yaptığı yerden tekrar devam eder.

Ölçü: Başlangıç fotoselinin ilk çembere uzaklığı 3 m. dir. Çemberlerin çapı 80 cm.dir. Her çember arası 45 derecelik açı ile 80 cm.dir. Çemberlerin önlerindeki çemberlere uzaklığı da 80 cm.dir. 2- Aday 5 adet çapraz slalom dikmesinin arasından koşarak geçer.

İhlal: Aday slalomu devirirse veya atlarsa geri döner düzeltir ve devam eder.

Ölçü: Birinci istasyonun son çemberi ile ikinci istasyon arası 3 m.dir. İstasyonların araları 45 derecelik açı ile 4m. dir. Öndeki istasyon ile (mesela 1.-3. istasyon arası) diklemesine yine 4m. dir. 30 3- Aday kasada bulunan 4 adet sağlık topunu engelden atlayarak teker teker karşıda bulunan boş kasaya taşır. Ghlal: Top engelden atlanmadan kasa içine atılırsa veya fırlatırsa aday kaldığı yerden doğrusunu yaparak devam eder. Eksik top taGınırsa aday geri döner ve tüm topları tamamlar. Düzenek bozulursa düzeltilip devam edilir.

 Ölçü: Kasaların ortasındaki engelin yüksekliği 40 cm., eni 10 cm. dir. Her kasa ile engel arası 2 m. dir. Bayan ve erkekler için ağırlık topunun her biri 3 kg. dır. Üçüncü istasyonun bir önceki ikinci istasyona ve bir sonraki dördüncü istasyona uzaklığı 45 derecelik açı ile 5’er m.dir. 31 4- Aday engel üzerinden sağa-sola 5 kere ÇGFT AYAKLA sıçrar. İhlal: Tek ayakla sıçramalar veya engelin üzerinden yapılmayan sıçramalar tekrar ettirilir.

Ölçü: Engel yüksekliği 40 cm.dir. Engelin uzunluğu 3 m. dir. Genişliği 10 cm.dir. Dördüncü istasyonun bir önceki üçüncü istasyona uzaklığı 45 derecelik açı ile 5 m.dir. 5- Aday 95 cm. yüksekliğindeki denge aletinin önce üstünden atlayıp sonra altından geçer. Bu hareketi 2 kere tekrarlar ve koşarak fotoselden geçer. Aday denge aletinin üzerine basabilir. İhlal: Hareket eksik yapıldığında veya aletin üzerinden atlanmadığında aday geri döner ve kaldığı yerden doğrusunu yaparak devam eder.

Ölçü: Beşinci istasyonun bir önceki dördüncü istasyona uzaklığı 3 m.dir. Denge aletinin yüksekliği bayanlar ve erkekler için 95 cm.dir. Denge aletinin uzunluğu 5 m. genişliği ise 10 cm.dir. Denge aletinin bitiş fotoseline uzaklığı 7 m. dir

 


Siirt Üniversitesi
Siirt Üniversitesi
Sınav Tarihi

 20-24 Temmuz 2016

Sınav Sistemi
2 Aşamalıdır. 1.Aşama Branş Ön Eleme 2. Aşama Koordinasyon Parkurudur.
Özgeçmiş
Var
Bölümler Kontejan

Beden Eğitimi Bölümü 

30 Erkek 20 Bayan

Yöneticilik Bölümü 

25 Erkek 15 Bayan

Yöneticilik Bölümü 2 

25 Erkek 15 Bayan

Baraj Puanı
150 Puandır.
Kimler Düşünebilir
Çok iyi özgeçmişli adaylar düşük YGS ile girebilirler.Diğer adaylar YGS puanı 260 Puanın üzerindeki adaylar.

BENZER KILAVUZLAR