• Pomem, Pöh, Paem, Pmyo Hazırlık Kursları
  • Regnum Sports
Mersin Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu - Besyo 2018

Online Kayıt Tarihi: 6 Ağustos – 10 Ağustos 2018

Evrak Teslim Tarihi: 6 Ağustos – 10 Ağustos 2018

Sınav Tarihi: 13 Ağustos – 15 Ağustos 2018

Kesin Kayıt Tarihleri: 27 Ağustos – 29 Ağustos 2018

Yedek Kayıt Tarihleri: 31 Ağustos 2018

Sınav Sistemi: Koordinasyon ve Antrenörlük Özgeçmiş

Baraj Puanı: Öğretmenlik 250, Spor yöneticiliği 225, Antrenörlük 225, Rekreasyon bölümleri 225 puandır.

Not: Antrenörlük 3 yıl lisans zorunlu

Kontejanlar

Öğretmenlik Bölümü

25 Erkek 25 Bayan

Spor Yöneticiliği Bölümü

18 Erkek 18 Bayan 4 Engelli

Antrenörlük Bölümü

18 Erkek 18 Bayan 4 Engelli

Rekreasyon Bölümü

27 Erkek 27 Bayan 6 Engelli

Rekreasyon Bölümü İ.Ö.

18 Erkek 18 Bayan 4 Engelli

Mersin Üniversitesi Koordinasyon Parkuru

1. İstasyon Engel Geçişi:

Aday, başlangıç noktasından geçerek fotoselli kronometreyi başlatır. 15 cm yüksekliğinde ve 100 cm. aralıklarla dizilmiş 5 adet engelin üzerinden; engele basmadan ve pas geçmeden koşarak bu istasyonu tamamlar ve diğer istasyona geçer.

2. İstasyon Öne takla:

Aday cimnastik minderi üzerinde bir adet öne takla yapar. Öne takla formu dışındaki bir başka takla formu ile hareket yapılamaz. Başka bir takla formu kullanan aday uyarıldığında hareketi tekrar eder. 3 tekrar sonucunda başarısız olan aday bir sonraki istasyona geçer.

3. İstasyon Öne ve Yanlara Sıçrama:

Aday değişen yüksekliklerde (öne ve yana sıçrama engelleri farklı yüksekliklerde olabilir) konumlanmış beş engelden oluşan sıçrama istasyonuna gelir. Bu istasyonda aday engelleri sırasıyla öne, sola ve sağa olmak üzere çift ayak sıçramalar yapar (1. Sıçrama öne, 2. Sıçrama sola, 3. Sıçrama sağa, 4. Sıçrama öne, 5. Sıçrama sağa, 6. Sıçrama sola ve 7. Sıçrama öne). Aday sıçrama sırasında engeli düşürürse düzeltir ve düşürdüğü engelin üzerinden tekrar sıçramak suretiyle kaldığı yerden devam ederek istasyonu tamamlar.

4. İstasyon Top Atma-Tutma:

Aday sepet içerisinde bulunan 3 tenis topundan birini alarak çizgi ile belirlenmiş 5 m. uzaklıktaki duvara tek elle sırasıyla beş atış ve tutuş yapar. 5 tutuş yapana kadar devam eder. Aday duvardan seken topu tek veya çift elle tuttuktan sonra tekrar aynı top ile atışa devam edebilir. Topun kaçması durumunda aday kaçan topu yakalayarak veya sepetten yeni bir top alarak atışına devam eder. Aday yere çarptırarak top atamaz ve tutamaz. Aday, son topu atıp tuttuktan sonra topu sepete koyarak istasyonu tamamlar.

5. İstasyon Düz ve Geri Koşu:

Aday, 15 m. mesafeyi geri geri koşar sonra dönüşte düz koşu yapar ve bir sonraki istasyonuna geçer. Koşu sırasında aday düşerse kaldığı yerden aynı formatta koşuya devam eder. Ayrıca parkurda hiçbir koni, slalom çubuğu ya da engel zemine sabitlenmemiştir, eğer aday bunlardan birini devirir ya da düşürürse kendisi düzeltir ve kaldığı yerden devam eder.

6. İstasyon Sağlık Topu Taşıma:

Aday, bu istasyonda tek ve çift olarak numaralandırılmış ve bir kutu içine konulmuş 6 adet sentetik ağırlık topunu, “TEK”-“ÇİFT” olarak isimlendirilmiş kasalara sırasıyla taşır. Aday istediği toptan başlayabilir ve her seferinde bir top taşıyabilir. Tek numaralı topları TEK, çift numaralı topları ÇİFT kutusuna koymak zorundadır. Aday, sepete yanlış bir top koyması durumunda (örneğin; Tek numaralı topu çift numaralı kasaya koyma gibi) uyarılır ve topu doğru kasaya koymak zorundadır. Aday, kaçan top olursa yakalayarak ilgili kasaya koyar ve kaldığı yerden devam eder.

7. İstasyon Korfbol Sayısı:

Aday, sepette bulunan basketbol topuyla istediği mesafeden, istediği stil ya da şekilde belli bir yükseklikteki (2 metreden az olmamak kaydıyla)korfbol çemberine 2 adet başarılmış sayı yapar. Burada atışın mesafesi, şekli, stili ya da tekniğine dikkat edilmeyecektir. Sadece 2 adet başarılmış (çemberden girmiş top) sayı dikkate alınacaktır. Aday, 2 atışı başarması durumunda diğer istasyona devam eder.2 başarılı atış için 6 tekrar hakkı vardır. 6 tekrardan sonra aday bir sonraki istasyona geçebilir. Eğer top kaçarsa kaçan topu adayın kendisi yakalayarak kaldığı yerden devam eder. Atışlar tamamlandığında aday topu sepete koymak zorundadır.

8. İstasyon Engel üzerinden geçme:

Aday,belli bir yükseklikteki engelin (atlama beygiri) üzerinden, engele temas ederek ya da etmeyerek geçer. Ancak bu geçiş sırasında aday, engelin sağ ve sol tarafına konulan dikmeleri devirecek olursa dikmeyi eski konumuna getirip engeli yeniden geçmek zorundadır.

9. İstasyon Slalom ve Bitiriş:

Aday belli aralıklarla çapraz şekilde konumlanmış slalom çubukları etrafından dolaşarak slalom yapar ve bitiriş noktasına gelir. Slalom çubukları devrilirse aday tarafından düzeltilir ve bitişe doğru yönelir. Aday, bitiriş noktasında fotoselli kronometreyi durduramamışsa (örneğin; cihazın altından ya da üstünden geçerek ya da cihaza çarparak)geri dönerek kronometreyi durdurur, sorumluluk kendisine aittir. Fakat cihazlardaki teknik aksaklıklardan kaynaklanan durumlarda aday sorumlu tutulmaz.


Mersin Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Sınav Tarihi

13 Ağustos – 15 Ağustos 2018

Sınav Sistemi
Koordinasyon ve Antrenörlük Özgeçmiş
Özgeçmiş
Ant. Bölümü
Bölümler Kontejan

Öğretmenlik Bölümü

25 E 25 B
Yöneticiliği Bölümü 18 E 18 B 4 Eng.

Antrenörlük Bölümü

18 E 18 B 4 Eng.

Rekreasyon Bölümü

27 E 27 B 4 Eng.

Rekreasyon Bölümü İ.Ö.

18 E 18 B 4 Eng.
Baraj Puanı
Öğr. 250, yön. 225, Antrenörlük 225, Rek 225 puandır.
Kimler Düşünebilir
Koordinasyonuna güvenen adaylara önerilir.

BENZER KILAVUZLAR