• Pomem, Pöh, Paem, Pmyo Hazırlık Kursları
  • Regnum Sports

Besyo Nedir? 

Besyo üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokulu bölümlerinin baş harfelerinden elde edilerek kısaltılmasına Besyo denir. Günümüzde neredeyse bir çok üniversite yüksekokullarını fakültelere bırakmıştır. Beden eğitimi ve spor yüksek okullarının isim ve işlev değişikliğine giderek yerini spor bilimleri fakültelerine bırakmıştır. 
Beden eğitimi ve spor yüksekokulu olarak kalan halen birçok üniversitemizde bulunmaktadır. Besyo yani yüksekokullar kendi içerisinde 4 bölüm barındırabilmektedir. Fakat bütün üniversitelerde bu 4 bölümün 4’üde bulunmayabilir. Bazı üniversitelerde 2 bölüm bazılarında 3 bazılarındaysa 4 bölümün 4’üde bulunmaktadır.
Beden eğitimi ve spor yüksekokulu bölümleri nelerdir?
Beden eğitimi ve spor yüksekokulu biraz öncede bahsettimiz gibi 4 bölümden oluşmaktadır. Bunlar;
1-Beden eğitimi öğretmenliği bölümü
2-Antrenörlük bölümü
3- Spor yöneticiliği bölümü
4- Rekreasyon bölümü’dür.
Her bölümün kendine has özellikleri ve iş alanları bulunmaktadır.
 

Beden eğitimi ve spor yüksekokulu (besyo) ve Spor bilimleri fakültesi (sbf) arasındaki fark nedir?

 
Beden eğitimi ve spor yüksekokulu (besyo) yazılışından da anlayacağınız üzere yüksekokuldur. Spor bilimleri fakültesi ise fakültedir. Aralarında ki tek fark yüksekokulun görev ve ilkeleri ile fakültelerin görev ve ilkelerinin daha kapsamlı olmasıdır. Fakülte özelliği taşıyan okulların araştırma ve birçok alanda yetkileri daha fazladır.
Besyo ve Sbf bölümleri nasıl kazanılır?
Beden eğitimi ve spor yüksekokulları (besyo) ve Spor bilimleri fakülteleri(Sbf) bölümlerine girebilmeniz 2 şekilde mümkündür. Bunlardan ilki
1 – Yalnızca tyt sınavı ile yerleşme bazı üniversiteler özel yetenek sınavı yapmamaktadır. Kişilerin yalnızca Tyt puanını baz alarak yerleştirme yapmaktadır. Bazı üniversiteler ise yalnızca belirli bölümlerini tyt sınavı ile yapmaktadırlar.
2 – Tyt sınavı ve özel yetenek sınavı ile alımlar burada ise tyt sınavından aldığınız sınav sonucu ve belirlenen 1 veya birden çok özel yetenek sınavı ile okula yerleşebilmektesiniz.
 

Özel yetenek sınavı ile Besyo bölümlerine alım nasıl olur?

 
Özel yetenek sınavı her okul kendi sınav sistemini oluşturmaktadır. Bu tip sınavlardaki etkenler 1 veya birden çoktur.
 
Örn. Tyt puanı , özgeçmiş, parkur puanı, branş puanı, görsel testler, kuvvet testleri üniversiteler bunların hepsini ve ya bunlardan birkaç tanesini seçerek sınav yapmaktadır. Sonuçları ise üniversitelerin belirlediği sınav yüzdeleri ile belirlenmektedir.
Özel yetenek sınavı ile alım yapan üniversitelere örnek verecek olursak, 
Bartın üniversitesi 2018 alımlarını baraj puanı olarak 210 puan ve özel yetenek sınavı için parkur sınavı belirlemiştir. Sınav sistemi olarakta  tyt, obp, özel yetenek puanı hesaplaması yapılarak sonuçlar belirlenmiştir.
 
Son olarak besyo ve sbf bölümlerinde okuyan ve hazırlanan bütün gençlere önerimiz bu alanı ve mesleği eğer ki bu bölüm olmazsa besyo’ya girerim diye düşünüyorsanız arkadaşlar bu bölümü kazanamazsınız demiyorum kazanırsınız fakat bu bölümde mutlu olamazsınız onun için herkesin sevdiği bölümü okuması gerektini düşünüyoruz.